О нама

Kао организација основана са циљем заштите економских, социјалних и професионалних интереса својих чланова, односно заштита и пуно остваривање радних, социјалних, материјалних и људских права и слобода запослених, тежимо остварењу и очувању основних начела, међу којима истичемо законитост и јавност у раду, демократске процедуре доношења одлука, солидарност и колегијалност.

Синдикална организација Академија техничких струковних студија Београд (СОАТССБ) установљена је у оквиру Синдиката образовања Србије, гранског синдиката Савеза самосталних синдиката Србије. Са чланством које броји преко 60 запослених у Академији техничких струковних студија Београд, СОАТССБ представља репрезентативни синдикат на нивоу Академије. Запослени се учлањују и остварују основна права и заштиту пред послодавцем. Учлањивање у синдикат је добровољно и није условљено националном, верском нити политичком припадношћу.

Као посебно правно лице наша синдикална организација регистрована је 19. октобра 2019. године под именом ,,Синдикална организација Висока школа струковних студија Београдска политехника“. Од 10. децембра 2020. име је промењено у актуелни назив ,,Синдикална организација Академија техничких струковних студија Београд“. 

СОАТССБ, као организација запослених, остварује своју улогу независно од политичких странака, партија и покрета, користећи методе и средства синдикалног деловања, преговарања и борбе у односима са послодавцем.

Поред настојања за унапређење материјалног положаја и услова рада запослених у Академији, како наставног тако и ваннаставног особља, синдикална организације залаже се за јачање професионалног статуса наставника и успостављање адекватног/достојанственог друштвеног положаја просветне професије.