Потписан споразум о продужењу важења ПКУ за високо образовање

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА ПКУ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

Данас, 23.11.2020.године у Министарству просвете, науке и технолошког развоја потписан је Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за високо образовање са роком важења две године, тачије до 14.12.2022 .године.

Имајући у виду да у складу са одредбама Закона о раду колективни уговори важе три године, репрезентативни синдикати су предложили да се период примене важећег колективног уговора који је закључен на период важења од годину дана продужи на нове две године, на основу чега би се Посебан колективни уговор за високо образовање примењивао у континуитету три године Данашњим потписивањем Споразума о продужењу важења Посебног колективног уговора за високо образовање, запослени у високом образовању ће и даље моћи да уживају права која гарантује колективни уговор као и запослени у осталим нивоима образовања.